Home > Vrienden en Sponsoring

Vrienden / Boezemvrienden

U kunt de Heemtuin steunen door u op te geven als Vriend of Boezemvriend van de Heemtuin.

Een Vriend betaalt een jaarlijkse bijdrage van €10,- en ontvangt hiervoor jaarlijks één jaarkaart. Een boezemvriend betaalt €25,- en ontvangt naast de jaarkaart ook een set ansichtkaarten.

Verder zijn we altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen als Vrijwilliger.

Aanmeldingsformulier Vriend / Boezemvriend Heemtuin Rucphen

Ik geef mij op als:*

Uw naam:*
Email-adres:
Adres:*
Postcode:*
Woonplaats:*
Land:
Mededeling / opmerking:
Verzend uw aanmelding:

Betalingen dienen te gebeuren op Rabobankrekening: NL65RABO0188644679
t.n.v. Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen o.v.v. "Vriend"of "Boezemvriend"