Home > Vrienden en Sponsoring

Vrienden en Sponsoring

U kunt uw waardering voor de Heemtuin uiten door sponsoring of door (boezem)vriend te worden.

Lees hier hoe dit in z'n werk gaat en bekijk welke organisaties nu sponsor zijn.

Vrienden / Boezemvrienden
Overzicht van sponsors
Aanmelden als sponsor