NL Doet 15 maart groot succes.

·

·

Op 15 maart deed de Heemtuin weer mee aan NL Doet, een jaarlijkse vrijwilligersdag, waarop we met behulp van subsidie een onderdeel van de Heemtuin onder handen nemen. Dit jaar warten de zitbanken en het insectenhotel op de hei aan de beurt.

Een groot aantal vrijwilligers deed mee. In totaal 21 personen. Reguliere heemtuinvrijwilligers, en Natuurwerkgroepvrijwilligers, maar ook een zestal asielzoekers uit de naburige asielzoekersopvang in de Vijfsprong. Met toestemming mochten ze met ons mee doen.

Tussendoor werd iedereen voorzien van koffie of thee en tussen de middag een lekkere lunch met erwtensoep.
De dag verliep uiterst gemoedelijk en in een gezellige sfeer.

Foto’s : Toine Wagemakers en Jan Nuijten.