We hebben een camera neergezet naast een voederhuisje. Er komen altijd veel vogels op af!
Zo ziet u achtereenvolgens een koolmees, een boomklever, een grote bonte specht, een middelste bonte specht, een pimpelmees, een kuifmees en een roodborst.