Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen

Naam, Zetel en Duur
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: STICHTING VRIENDEN HEEMTUIN RUCPHEN.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rucphen.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de Heemtuin, gelegen in de gemeente Rucphen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van wandelingen en rondleidingen in de Heemtuin Rucphen, alsmede door middel van cursussen en andere bijeenkomsten met een educatief en informatieverstrekkend karakter, zoals: voorlichting en educatie op het gebied van natuur, milieu en landschap, alsmede met alle overige wettige middelen.
Vermogen

Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.

De stichting stelt zich tot doel gelden te verwerven om op de Heemtuin voorlichting en educatie op het gebied van Natuur, Milieu en Landschap te kunnen optimaliseren.
Zo hoopt de Stichting het onderwijs, ouderen, verenigingen en andere groepen beter te kunnen bereiken. 
U kunt ook denken het houden van wandelingen, cursussen, lezingen, en het maken van videofilms bestemd voor het onderwijs.

Namens de Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen. 

Nog in te vullen: Voorzitter

Jan Nuijten: Secretaris

Kees Verbocht: Penningmeester

Piet van den Bergh: Bestuurslid

Ad Jansen: Bestuurslid

Jac van de Broek: Bestuurslid