Vanaf het holleweggeske kom je bij onze akkers.

De zomerakker met ut akkerkotje is rijk begroeid met eenjarige en tweejarige bloemen als wilde peen. Ook bloeien er veel klaprozen en gele ganzenbloemen.
In de heemtuin hebben we een roggeakker met winterrogge. Tussen de roggehalmen bloeien vele akkeronkruiden zoals diverse klaprozen, korenbloemen, gele ganzenbloem en bolderik,

Een van de laatste zondagen van juli is het Koorepikdag. De rogge wordt dan op traditionele wijze met de zicht en mathaak. een kleine zeis, geoogst en op schoven gezet. Voor het stro wordt een bestemming gezocht of het wordt gecomposteerd.