Direct bij binnenkomst bevind je je in de Stinzentuin. Het centrale pad is geflankeerd door leilindes. Links en rechts zijn stinzenplanten aangeplant.

Stinzenplanten zijn planten, die al vanaf de late middeleeuwen werden aangeplant in tuinen rondom kloosters, kastelen en buitenhuizen. Deze planten zijn veelal afkomstig uit Zuid-Europa of Klein-Azië en zijn in de loop van de eeuwen in ons land ingeburgerd geraakt.
Stins is Fries voor ‘Stenen huis’  en de hier vaak aangeplante planten werden stinzenplanten genoemd. Voorbeelden van stinzenplanten zijn: bosanemoon, gele anemoon, bostulp, holwortel, voorjaarshelmbloem, boerenkrokus, sneeuwroem, winterakoniet, sneeuwklokje, zomerklokje, lenteklokje, longkruid en voorjaarszonnebloem.