Beekdalen zijn van oudsher voedselrijk omdat, wanneer de beek buiten haar oevers treedt, vruchtbaar slib op het omliggende land wordt afgezet. In de heemtuin is een beekboske aangelegd met veel humus in de grond. In het voorjaar, als de bomen nog kaal zijn, valt er genoeg licht op de bodem en bloeien er dan bosanemoon, muskuskruid, diverse sleutelbloemen, speenkruid en grootbloemige muur.