In het heide veld zijn twee zandhopen opgeworpen, waarop de ontwikkeling ofwel successie van geel zand naar eikenberkenbos te volgen is. Eerst ontwikkelen zich algen, daarna korstmossen, mos, pionierplanten als zandzegge en heide, gevolgd door berk, eik en jeneverbes of vliegdennen.

Na verloop van tijd worden deze zandhopen weer kaal gezet en begint het proces opnieuw.