Waar in Zuid-Limburg het regenwater van de hellingen stroomt, onstaan holle wegen. Deze stroomgeulen werden en worden als toegangsweg gebruikt door mensen en dieren. Dode planten rollen vanaf de helling naar de bodem, die daardoor heel voedselrijk wordt. Hier vind je gevlekte aronskelk, eenbes, bosanemoon en daslook. Ook in West-Brabant, op de Brabantse wal zijn sommige wegen aangelegd op deze door het regenwater gevormde holle wegen. Ons holle Weggeske is in het vroege voorjaar een van de mooiste en bloemrijkste plekskes van onze Heemtuin.

Rotsplanten