Home > Archief

Sept '09: Schoolbezoek 2009 aan Heemtuin Rucphen een mooi succes!!!

Gedurende 8 weken hebben 450 leerlingen van groep 3 en 5 van alle basisscholen uit de gemeente Rucphen een natuur en cultuurprogramma op de Rucphense Heemtuin gevolgd.
De Heemtuin had een 2 uur durend programma ontwikkeld dat de leerlingen werd aangeboden.
Na een woord van welkom werd er gestart met een speciaal voor deze kinderen, een eigen gemaakte videofilm, waarin het leven van salamanders te zien was. Verder bestond het programma uit een wandeling met gids door het speciaal ontwikkeld Heemtuinnatuur / -cultuurpad.
De groepen werden na het bekijken van de film in drie kleinere groepjes opgedeeld om zo extra aandacht aan de kinderen te kunnen schenken. Onder leiding van een heemtuingids werd in het Heemtuinnatuur / Cultuurpad b.v. aandacht besteed aan knotwilgen, ‘t ontstaan, de betekenis voor natuur en landschap en aan wat mensen verder ooit van deze knotwilg gebruikten.  De gids legde aan de kinderen uit dat wilgentwijgen gebruikt werden om er manden van te vlechten. Ook werden uit de wilgenstam klompen vervaardigd en uit een stofje dat zich in de wilgenbast bevindt, werd een pijnstiller gemaakt, zodat dankzij wilgen mensen minder pijn lijden.
Daarnaast mochten de leerlingen hun tastgevoel testen in de Tasbaarg en werden de door de Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen zelfvervaardigde computerspelletjes gespeeld die met de herfst hadden te maken.

Zowel voor de begeleidende vrijwilligers als de kinderen werd het bezoek aan de Rucphense Heemtuin als heel positief ervaren. Sommige groepen stuurden als dank mooie collages met teksten en fraaie tekeningen.
In de lente van 2010 komen alle van de groepen 3 en 5 van alle Rucphense basisscholen weer voor een ontdekkingstocht op bezoek.